Przewodniczący – p. Hubert Sołtys

Z-ca przewodniczącego – p. Agnieszka Kuciara

Skarbnik – p. Rorbert Jagielski

Protokolant – p. Joanna Kazimierczak.