PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE DO 1 KLASY SPORTOWEJ PROFIL GIMNASTYKA

SKŁON W SIADZIE PROSTYM

Kandydat wykonuje siad o nogach prostych, na materacu. Palce stóp obciągnięte. Na komendę prowadzącego wykonuje skłon tułowia w przód starając się dłońmi złapać za stawy skokowe, czołem dotknąć kolan, a klatką piersiową ud. W tej pozycji kandydat wytrzymuje 5 sekund akcentując swoje umiejętności po czym wraca do pozycji wyjściowej.

PODPÓR TYŁEM LEŻĄC ŁUKIEM – „MOSTEK”

Kandydat z leżenia tyłem wykonuje ugięcie i oparcie ramion obok głowy na szerokość barków, palce dłoni zwrócone ku plecom, ugięcie nóg w stawach kolanowych (stopy oparte o podłoże). Następnie przez wyprost nóg i ramion wykonuje wznos ugiętego tułowia ku górze do mostka. W mostku należy przenieść ciężar ciała na ramiona i wytrzymać w pozycji co najmniej 3 sekundy. Powrót do leżenia tyłem, wykonując poprzednie ruchy w odwrotnej kolejności.

LEŻENIE PRZERZUTNE – „ŚWIECA”

Kandydat rozpoczyna próbę z siadu prostego. Wykonuje leżenie na plecach z jednoczesnym uniesieniem prostych nóg wraz z biodrami. Palce stóp obciągnięte. Dopuszczalna jest pomoc dłońmi przy podtrzymaniu bioder. W pozycji należy wytrzymać 5 sekund. Powrót do pozycji wyjściowej w odwrotnej kolejności.

PRZEWRÓT W PRZÓD

Kandydat z przysiadu podpartego wykonuje skłon głowy w przód z jednoczesnym wznosem bioder (ciężar ciała należy przenieść na ręce). Następnie następuje ugięcie ramion w stawach łokciowych, oparcie karku o podłoże z jednoczesnym odbiciem stopami od podłoża – przetoczenie na plecach do przysiadu podpartego. W trakcie przetaczania nogi powinny być ugięte , a kolana i podudzia przyciągnięte do klatki piersiowej.

MARSZ RÓWNOWAŻNY PO ŁAWECZCE

Kandydat z poziomu podłogi wchodzi jednonóż na ławeczkę, ramiona w bok. Wykonuje marsz przez całą długość ławeczki. Na końcu następuje złączenie stóp i zeskok obunóż z wymachem ramion na materac.

ZWIS NA DRĄŻKU

Badany wykonuje zwis na drążku o ramionach ugiętych tak aby broda znajdowała się nad drążkiem. Sposób uchwytu – nachwyt. Oceniany jest czas wykonania mierzony z dokładnością do 1 s. Kandydat wykonuje 2 próby – liczy się lepszy wynik.

PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE DO 1 KLASY SPORTOWEJ PROFIL PIŁKA NOŻNA

PRÓBA MOCY (SKOK W DAL Z MIEJSCA)

Skok w dal z miejsca obunóż z pozycji stojącej. Testowany zawodnik staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość. Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią odbicia a pierwszym śladem pięt. Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć

SZYBKOŚĆ

Bieg sprinterski na dystansie 15 metrów. Start z pozycji stojącej. Początek po sygnale dźwiękowym. Próba przeprowadzana jest dwukrotnie, do punktacji bierze się czas lepszego biegu. Stoper wyłączamy po minięciu linii mety.

BIEG WAHADŁOWY 4X10M

Zawodnik na sygnał startowy jak najszybciej biegnie po piłkę usytuowaną 10 metrów

od linii startu, przybiega z nią na linię startu, biegnie po drugą piłkę i z nią również jak najszybciej przybiega na linię startu. Wtedy następuje zatrzymanie czasu. Test wykonywany jest dwukrotnie. Pod uwagę brany jest lepszy uzyskany przez zawodnika wynik

PROWADZENIE PIŁKI

Zawodnik ma za zadanie przeprowadzić piłkę jak najszybciej z linii STARTU dookoła tyczek A, B, C i D do linii METY. Zawodnik startuje na sygnał dźwiękowy. Czas jest zatrzymywany w momencie, gdy kandydat przekroczy linię mety. Próbę zawodnik wykonuje 1 raz. Odległość między tyczkami wynosi 9 metrów.

W przypadku dużej ilości chętnych Komisja zastrzega sobie prawo do dodatkowej oceny kandydatów na podstawie małej gry.

GRA

Gra 3×3. Czas gry to 8 minut. Ilość gier maksimum 4, minimum 2. Przerwa pomiędzy meczami 5 minut. Oceniane elementy:1. Zaangażowanie w grę w Ataku 2. Zaangażowanie w grę w Obronie 3. Współpraca z kolegami 4. Decyzyjność (podania, strzał, drybling)

Muzyka:

Promises by ROFEU https://soundcloud.com/ruslan-delion​

Creative Commons — Attribution-NoDerivs 3.0 Unported — CC BY-ND 3.0

Free Download / Stream: https://bit.ly/rofeu-promises​

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/LeP1D9DoiYE

Track: Altitude — Declan DP [Audio Library Release]

Music provided by Audio Library Plus

Watch: https://youtu.be/sKqpyBn7jCM​

Free Download / Stream: https://alplus.io/altitude