• Akademia ACUS

   • "Mądre dzieciństwo- V edycja"

    Projekt „Mądrę dzieciństwo” – V edycja zakłada (jako kontynuacja projektu pod tą samą nazwą od 2018 r.) objęcie opieką specjalistyczną dzieci z I etapu edukacyjnego z aktywnym włączaniem rodziców i nauczycieli. Proponujemy sprawdzone form pracy, takie jak treningi umiejętności społecznych, zajęcia projektowe skierowane dla dzieci nieśmiałych pomagające im otworzyć się, zaistnieć na terenie klasy, rozwijające ich zainteresowania, zajęcia bajkoterapii uczące szanowania wartości uniwersalnych jako element integracji dzieci pochodzących z różnych środowisk. Wszystkie działania mają za zadanie podniesienie samooceny, uczą współdziałania ze sobą dzieciaków. Dla nauczycieli proponujemy warsztaty związane ze zjawiskiem buillyingu i cyberbuillyingu. Szczegółowa tematyka wszystkich form pracy jest każdorazowo uzgadniana z dyrektorem Szkoły i kadrą psychologiczno – pedagogiczną placówki oświatowej i zgodna z programem profilaktyczno –wychowawczym szkoły.

          

    "Moje życie-moje wybory- V edycja"

     

    Projekt „Moje życie – moje wybory” – V edycja jest projektem adresowanym do uczniów starszych klas szkoły podstawowej .Stanowi kontynuację projektów o tej samej nazwie od 2018 r. cieszącym się bardzo dużym uznaniem szkół i przede wszystkim bezpośrednich odbiorców. W projekcie utrzymane zostały propozycje ofertowe o największej skuteczności i największym zapotrzebowaniu. Punktem wyjścia dla skutecznych form pomocy jest właściwe określenie potrzeb i możliwości dziecka / ucznia, wielopłaszczyznowa, kompleksowa diagnoza, uwzględniająca kontekst środowiskowy funkcjonowania dziecka. Następstwem jest adresowanie pomocy do dziecka / ucznia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami. Proponujemy warsztaty klasowe, treningi umiejętności społecznych, kluby dyskusyjne projektowania pozytywnych zmian w aspekcie umiejętności podejmowania własnych właściwych decyzji, uczenie umiejętności odmowy – przeciwdziałanie zjawiskom uzależnień.

          

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie
   • Sekretariat do spraw uczniów:
    22 675-25-94 w. 13
    poniedziałek, wtorek. : 8.00 - 16.00
    środa: 12.00 - 16.00
    czwartek, piątek: 8.00 - 16.00

    Sekretariat Dyrektora:
    22 675-25-94 w. 16
    poniedziałek : 8.00 - 16.00
    wtorek: 12.00 - 16.00
    środa - piątek: 8.00 - 16.00
   • ul. Głębocka 66
    03-287 Warszawa
    Poland