• Akcja SP 356

     • Zapraszamy 21 czerwca 2024 r. na GOFRY JAK NAD MORZEM.

      Całkowity dochód przeznaczony będzie na leczenie Pani Joasi.

     • TYDZIEŃ KREATYWNOŚCI 2024

     • W dniach 15-19 kwietnia odbył się w naszej szkole TYDZIEŃ KREATYWNOŚCI. Był to czas, w którym wszyscy uczniowie mieli okazję podejmować specjalnie przygotowane na tę okoliczność różnorodne, nietypowe i oryginalne wyzwania oraz aktywności.

      Poniedziałek 15 kwietnia upłynął pod hasłem - Damy i Eleganci. Uczniowie przygotowali wyjątkowe i kreatywne stylizacje z wykorzystaniem eleganckich elementów garderoby. To był dzień pełen klasy, stylu i szyku.

      We wtorek 16 kwietnia motywem przewodnim był Pomysłowy Prezent dla Przyjaciela. Uczniowie mieli za zadanie samodzielnie wykonać oryginalny prezent dla swojego kolegi lub koleżanki, włożyć go do specjalnie przygotowanego pudełka, a następnie został on dostarczony do adresatów szkolną pocztą. Ilość przygotowanych upominków była naprawdę zaskakująca!

      Środa 17 kwietnia była dniem akcji: Przywitaj się inaczej. Każda klasa miała za zadanie stworzyć nietypowe hasło, gest lub zabawę, która będzie ich wyjątkowym powitaniem! Takie rytuały wprowadzają pozytywną energię i dobrą atmosferę w klasie. Rozbudzają poczucie akceptacji i bezpieczeństwa.

      W czwartek 18 kwietnia odbył się Dzień Niezwykłego Nakrycia Głowy. Tego dnia liczyło się nie tylko to co uczniowie mają w głowie, ale i na głowie! Wielu zaskoczyło nas swoimi niebanalnymi nakryciami głowy- pojawiły się kaski, hełmy, kapelusze, opaski, peruki oraz mnóstwo innych niezwykłych pomysłów.

      Wydarzeniem wieńczącym Tydzień Kreatywności był odbywający się w piątek 19 kwietnia Festiwal Kreatywności. Klasowe reprezentacje złożone z 5 osób podjęły się wyzwania polegającego na wykonaniu z 5 elementów (kartki, sznurek, patyczki, nożyczki, taśma) wylosowanego przedmiotu. To był prawdziwy test i próba współpracy zespołowej, refleksu, kreatywności i nieszablonowego myślenia. Inwencja twórcza i wyobraźnia naszych Uczniów przerosły nasze najśmielsze oczekiwania!

      Dziękujemy całej Szkolnej Społeczności za udział w tym wydarzeniu i życzymy samych kreatywnych rozwiązań w codziennym życiu! :)

     • Tydzień Kwitnących Akacji

     • W dniu 25.04.2024 r. w naszej szkole obyły się 90-minutowe warsztaty  z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego i psychoedukacji dla uczniów klas ósmych.

       

      Były poruszane następujące tematy:

      - Jak radzić sobie ze stresem szkolnym i egzaminacyjnym?

      - Jak wzmacniać pewność siebie?

      - Jak poprawić samoocenę?

      Zajęcia prowadzone w ramach projektu Tydzień Kwitnących Akacji specjaliści ze stowarzyszenia  "Moja Białołęka".

       

      Stres pod lupą

      Warsztaty dla klas 8

      Podczas spotkań wzmacniane są postawy radzenia sobie ze stresem uczniów, wzmacniana jest ich pewność siebie i komunikacja interpersonalna. Warsztat wspiera uczestników w trudnych sytuacjach, identyfikując elementy zdrowa psychicznego, które pomagają zrealizować zamierzone cele.  Uczniowie ćwiczą sposoby podniesienia samooceny poprzez m.in. pokonanie negatywnego myślenia. Warsztat trwa przez 2 godz. dydaktyczne. Zawiera interaktywne ćwiczenia, dyskusję, naukę narzędzi, które pomagają odsunąć stres. Uczniowie uczą się m.in. jak:

      1. Fizycznie odsunąć się od źródła stresu i przerwać cykl.

      2. Psychicznie zdystansować się od sytuacji, zajmując umysł czym innym.

      3. Myśleć pozytywnie. Trzeba pomyśleć o najlepszej z możliwych reakcji na daną sytuację.

      Cele :   

      W wymiarze indywidualnym:

      1. Poszerzenie wiedzy. Rozwijanie umiejętności identyfikowania symptomów stresu.

      2. Nauka opanowania stresu. Poznanie technik bezpiecznego radzenia sobie ze stresem. 

      3. Wzmocnienie pewności siebie jako podstawa przeciwdziałania patologii i uzależnieniom.

      W wymiarze zespołowym:

      1. Nauka grupy pomocy osobie będącej w stresie. Techniki przełamywania stresu, dodawania odwagi osobie w stresie.

      2. Wzmacnia umiejętności  reagowania na stres.

      3. Dyskusja, poznanie, że nie tylko ja mam problem, ale sytuacje stresowe są normalne i odczuwalne dla wszystkich, nie tyko dla mnie.

      W wymiarze środowiskowym:

      1. Zwiększenie świadomości o sytuacjach stresowych oraz że negatywne rozładowanie napięć może prowadzić do zniszczenia życia.

      2. W przypadku gdy grupa tego potrzebuje - diagnoza, możliwość zidentyfikowania sytuacji stresowej, rozładowania napięć i poszukiwania rozwiązań poprzez mądrość grupy.

      3. Spojrzenie z perspektywy – przeciwdziałanie patologiom, uzależnieniom, używkom, sytuacjom niebezpiecznym i ryzykownym.

     • KONKURS ,,MISIO RYSIO"

     • Niezmiernie miło nam poinformować, że dnia 19 kwietnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu ,,Misio Rysio" na projekt maskotki naszej szkoły. Pani Dyrektor uroczyście ogłosiła wyniki i wręczyła nagrody Uczniom i Uczennicom, którzy podjęli się wyzwania zaprojektowania wizerunku Misia, który będzie promował naszą szkołę podczas różnych wydarzeń i uroczystości. Wszystkie zgłoszone prace były wspaniałe, ciekawe i kreatywne, dlatego wybór nie był łatwy. Udało się jednak ustalić werdykt i wyłonić Laureatów :)

      Z radością ogłaszamy wyniki konkursu:

       

      I miejsce zajęła Natalia Litwińska z klasy 4

      II miejsce zajęła Anna Briger z klasy 5

      III miejsce zajął Jakub Zięba z klasy 5

       

      Wyróżnienia:

      Anna Grelewska klasa 5

      Julia Jasionek klasa 2

      Antoni Skibiński klasa 3

      Julia Zięba klasa 1

      Już niebawem postać Misia Rysia wykonana według zwycięskiego projektu Natalki zagości w naszej szkole będąc wyjątkową ozdobą i tłem wszystkich ważnych szkolnych wydarzeń :) Wypatrujcie jej uważnie! Wszystkim Uczestnikom i Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów :)

      Organizatorki konkursu: Anna Mościcka i Blanka Pakuła

      Patronat nad konkursem objęła Dyrekcja SP nr 356.

     • LATO W MIEŚCIE 2024

     • SP 356 termin: 12.08.2024 r. - 30.08.2024 r.

      Warszawska Akcja "Lato w Mieście" 2024 r.

       

      Od 14 maja 2024 r. od godziny 16.00 rozpoczynają się zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie/uczennice oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Status ucznia/uczennicy przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia (oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej).

      Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, również podczas tegorocznej edycji Akcji „Lato w Mieście” nie podwyższyło opłaty dziennej, chcąc nadal zapewnić wysoki standard opieki oraz wyżywienia dla wszystkich uczestników - obowiązująca stawka to 50 zł dziennie w podziale: 20 zł opłata za wyżywienie oraz 30 zł opłata za opiekę.

      Jak się zapisać?

      Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2024, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 14 maja 2024 r. od godziny 16:00 i potrwają do 26 maja 2024 r. do godz. 24:00 – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

      Publikacja oferty placówek organizujących Akcję, w elektronicznym systemie zgłoszeń, nastąpi 14 maja 2024 r. o godz. 16.00.

      Rodzice/opiekunowie prawni rejestrują dzieci na stronie: http://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).

      Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 28 maja 2024 r. o godzinie 16.00.

      Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 29 maj 2024 r. od godziny 8.00 do 11 czerwca 2024 r. do godziny 16.00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

      Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: http://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

      Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE)

      Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

      Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w FPE. Opłata wynosi 50 zł dziennie w podziale: 20 zł za dwa posiłki, w tym jeden ciepły i napoje oraz 30 zł za opiekę. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

      Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

      Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2024 będzie organizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami.

      Zapraszamy!

     • SZCZEPIENIA PRZECIW HPV

     • Szanowni Państwo,

      serdecznie zapraszamy Mieszkańców m.st. Warszawy na bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla dzieci w wieku 11-14 lat (po ukończeniu 11. roku życia, a przed ukończeniem 14. roku życia).
      W celu ułatwienia Państwu skorzystania z programu, szczepienia odbędą się:

      25.04.2024 w godzinach  popołudniowych 16:00 -19:00 w przychodni przy ul. Łojewskiej 6

      Na szczepienie proszę zabrać książeczkę zdrowia dziecka!

      Szczepimy szczepionką Gardasil 9. Ilość szczepionek jest ograniczona.

      W tym dniu szczepimy bez zapisów według kolejności przyjścia.

      Więcej informacji pod linkiem: 

      https://www.zozbt.waw.pl/programy-bezplatnych-szczepien-dla-dzieci-w-wieku-11-14-lat-2/

      Szczepienia finansują m.st. Warszawa i Ministerstwo Zdrowia.

     • Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego m.st. Warszawy

     • Szanowni Państwo,

      W związku ze znacznym wzrostem liczby zachorowań na odrę na terenie m.st. Warszawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie prosi  wszystkich rodziców o sprawdzenie czy Państwa dzieci szczepione są zgodnie z Kalendarzem Szczepień Ochronnych oraz w miarę możliwości o pilne uzupełnienie szczepień, które w znaczny sposób zabezpieczą Państwa dziecko i rodzinę.

      Odra jest bardzo zaraźliwą, poważną chorobą w pierwszym etapie z wysoką gorączką, kaszlem często z zapaleniem spojówek, w późniejszym etapie z charakterystyczną wysypką.

      Bardzo groźne są powikłania neurologiczne m. in. zapalenie mózgu.

      Szczepionka charakteryzuje się wysoką skutecznością i może zapobiec zachorowaniu nawet gdy, sczepienie jest wykonane po kontakcie z osobą chorą.

       

      W razie wystąpienia objawów odry (w szczególności u osoby niezaszczepionej) należy ograniczyć kontakt z innymi osobami a następnie zgłosić się do lekarza POZ najlepiej na początku w formie teleporady.

      Dodatkowe informacje znajdą państwo na naszej stronie https://www.gov.pl/web/psse-warszawa/jak-mozna-zarazic-sie-odra

      z upoważnienia

      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie
   • Sekretariat do spraw uczniów:
    22 675-25-94 w. 13
    poniedziałek, wtorek. : 8.00 - 16.00
    środa: 12.00 - 16.00
    czwartek, piątek: 8.00 - 16.00

    Sekretariat Dyrektora:
    22 675-25-94 w. 16
    poniedziałek : 8.00 - 16.00
    wtorek: 12.00 - 16.00
    środa - piątek: 8.00 - 16.00
   • ul. Głębocka 66
    03-287 Warszawa
    Poland