• Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka.  Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?

      

     To systemowy program skierowany do warszawskich szkół podstawowych, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i uczennic poprzez wspieranie budowania pozytywnych relacji rówieśniczych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy. Kryzys bezpieczeństwa w szkołach ma swoje daleko idące konsekwencje dla zdrowia i życia młodych ludzi – kryzys zdrowia psychicznego i fakt, że rocznie na świecie samobójstwa popełnia tylu młodych ludzi, że „znika” średniej wielkości szkoła – nierzadko łączy się z doświadczaniem przemocy psychicznej, relacyjnej, w tym cyberprzemocy. Przeciwdziałanie wykluczeniu i przemocy wymaga nie tylko wzmocnienia regulacji prawnych chroniących uczennice i uczniów przed tymi zjawiskami. Wymaga również podjęcia przez całą społeczność szkolną zdecydowanych i konsekwentnych działań na poziomie systemowym, które wspierane będą spójnym i szczelnym programem przeciwdziałania i reagowania na wszelkie przejawy agresji, przemocy, wykluczenia i dyskryminacji. Program „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?” jest odpowiedzią Urzędu Miasta st. Warszawy na te potrzeby.

     Działania w szkołach

     W każdej ze szkół uczestniczących w programie odbywają się:

     arrow Warsztaty dla rad pedagogicznych;

     arrow Spotkania informacyjne dla rodziców;

     arrow Spotkania informacyjne dla kadry niepedagogicznej (w tym pracownic i pracowników administracji, woźnych, dozorców i dozorczyń, personelu kuchni);

     Korzystając z wiedzy, narzędzi i umiejętności uzyskanych podczas warsztatów oraz własnego doświadczenia zawodowego, kadra pedagogiczna prowadzi warsztaty dla uczniów i uczennic nakierowane na diagnozę sytuacji w szkole, budowanie więzi w zespołach klasowych oraz wzmacnianie umiejętności związanych z reagowaniem na przejawy wykluczenia i przemocy rówieśniczej. Na tej podstawie w szkołach planowane są dalsze działania, odpowiadające na realne i praktyczne potrzeby danej placówki - mogą to być, np. cykle zajęć czy warsztatów tematycznych dla poszczególnych klas lub roczników, debaty uczniowskie, wspólne opracowanie procedury reagowania na przemoc, działania integracyjne czy wdrożenie w szkole systemowych narzędzi takich jak, np. Metoda Wspólnej Sprawy (metoda wczesnego reagowania na wykluczenie i przemoc) podejścia Self-Reg czy Komunikacji Bez Przemocy (NVC).

     Z założenia w planowanie i realizację działań zaangażowana jest cała społeczność szkolna: kadra pedagogiczna, kadra niepedagogiczna, rodzice a także, przede wszystkim, uczniowie i uczennice.

     W procesie planowania i wdrażania działań kadra szkoły oraz rodzice mogą korzystać ze wsparcia WCIES, m.in. oferty szkoleniowej WCIES, konsultacji i warsztatów tematycznych.

     Skala projektu

     Pilotaż programu rozpoczął się w szkołach podstawowych w dzielnicy Warszawa-Ochota w sierpniu 2018 r. i zakończył w grudniu 2019 r.

     W maju 2019 r. Prezydent m.st. Warszawy pan Rafał Trzaskowski i Zastępca Prezydenta pani Renata Kaznowska podjęli decyzję o systemowym wdrożeniu programu także w pozostałych dzielnicach. Do 2024 roku działaniami programowymi zostaną objęte wszystkie warszawskie szkoły podstawowe. .

     warszawa dzielnice

     W roku szkolnym 2019/2020 program jest realizowany w dzielnicach: Wawer, Wola i Wilanów.

     W roku szkolnym 2020/2021 realizacja programu jest zaplanowana w dzielnicach: Białołęka, Bielany, Żoliborz, Włochy.

     W roku szkolnym 2021/2022 realizacja programu jest zaplanowanaw dzielnicach: Bemowo, Mokotów, Rembertów.

     W roku szkolnym 2022/2023 realizacja programu jest zaplanowana w dzielnicach: Śródmieście, Ursynów, Ursus, Wesoła.

     W roku szkolnym 2023/2024 realizacja programu jest zaplanowana w dzielnicach: Targówek, Praga Północ i Praga Południe.

     Koordynacja programu

     Program jest realizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń  - jednostkę organizacyjną Urzędu miasta stołecznego Warszawy.

     Koordynatorka programu WCIES:

     Izabela Podsiadło-Dacewicz

     e-mail: izabela.dacewicz@wcies.edu.pl

     tel. 502 328 941

     Koordynatorki i Koordynator programu w dzielnicach

     Joanna Szeluga

     e-mail: joanna.szeluga@wcies.edu.pl

     tel. 502 620 541

     Agnieszka Kozakoszczak

     e-mail: agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl

     tel. 723 248 857

     Małgorzata Winiarek-Kołucka

     e-mail: m.winiarek@sppc.wcies.edu.pl

     tel. 691 657 033

     Agnieszka Zarzycka

     e-mail: agnieszka.zarzycka@sppc.wcies.edu.pl

     tel. 723 248 856

     Mariusz Turek

     e-mail: mariusz.turek@sppc.wcies.edu.pl

     tel. 509 245 875

      

     Koordynatorka ds. rozliczeń finansowych:

     Katarzyna Troniewicz-Nobis

     e-mail: katarzyna.nobis@wcies.edu.pl

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie
   • Sekretariat do spraw uczniów:
    22 675-25-94 w. 13
    poniedziałek, wtorek. : 8.00 - 16.00
    środa: 12.00 - 16.00
    czwartek, piątek: 8.00 - 16.00

    Sekretariat Dyrektora:
    22 675-25-94 w. 16
    poniedziałek : 8.00 - 16.00
    wtorek: 12.00 - 16.00
    środa - piątek: 8.00 - 16.00
   • ul. Głębocka 66
    03-287 Warszawa
    Poland