• DYREKTOR SZKOŁY

    Angelika Zacheja
    _____________________________________

    WICEDYREKTORZY KLASY MŁODSZE

    (oddziały przedszkolne, klasy I - III)

    Anna Namielska, Joanna Skibicka
    ______________________________________

    WICEDYREKTORZY KLASY STARSZE (4-8)

    Emilia Staśkiewicz - klasy 4 i 5

    Marta Komińczuk- klasy 8

    Katarzyna Golec – klasy 6 i 7
    __________________________________________

    KIEROWNIK ŚWIETLICY

    Mirosława Krzyżewska