• Bialołęka stawia na kompetencje

    • Celem projektu Bialołęka stawia na kompetencje jest podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej nr 356 w Warszawie.

     https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/dzielnica-bialoleka-stawia-na-edukacje-pomoga-fundusze-europejskie/

     Nazwa projektu: Białołęka stawia na kompetencje

     Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-j554/23

     Krótki opis projektu, jego cele i efekty:

     Projekt pt.: ”Białołęka stawia na kompetencje” jest realizowany przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, województwo mazowieckie. Projektem objęte zostaną szkoły w Warszawie: Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (SP31), Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego (SP110) oraz Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego (SP356) w okresie VII.2023–XII.2023. Wartość projektu: 513 024,38 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 51 500,00 zł (ponad 10%).

     Cel główny projektu: Do 31.12.2023 wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych u 96 uczniów (ucz.) (48 K) uczęszczających do SP31, SP110 i SP356.) oraz wzrost kompetencji 10 nauczycieli (naucz.) (8 K) poprzez udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, TIK oraz indywidualizacji.

     Dofinansowanie UE: 410 419,50 zł

     W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

     1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
     2. Przyrodnicze laboratorium
     3. Język obcy
     4. Zajęcia indwidualizacyjne
     5. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
     6. Pokaz Naukowy
     7. Laboratorium naukowe
     8. Robotyka

     Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie
   • Sekretariat do spraw uczniów:
    22 675-25-94 w. 13
    poniedziałek, wtorek. : 8.00 - 16.00
    środa: 12.00 - 16.00
    czwartek, piątek: 8.00 - 16.00

    Sekretariat Dyrektora:
    22 675-25-94 w. 16
    poniedziałek : 8.00 - 16.00
    wtorek: 12.00 - 16.00
    środa - piątek: 8.00 - 16.00
   • ul. Głębocka 66
    03-287 Warszawa
    Poland