• Rekrutacja uzupełniająca

    • Rekrutacja uzupełniająca do klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 16 czerwca br. o godz. 16:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

     podstawowe.edukacja.warszawa.pl

     W postępowaniu rekrutacyjną mogą brać udział wszystkie dzieci, również te które zostały przyjęte (rodzice potwierdzili wolę zapisu).

      

     Rodzice/prawni opiekunowie którzy:

     • brali udział w postępowaniu rekrutacyjną mogą po zalogowaniu się do systemu skorzystać
      z zakładki „złóż podanie w rekrutacji uzupełniającej”,
     • nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym mogą skorzystać z zakładki „zarejestruj się”.

     Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.

      

     W sytuacji zakwalifikowania do przyjęcia dziecka, które jest już przyjęte do innej szkoły rodzice/prawni opiekunowie, przed potwierdzeniem woli zapisu, muszą złożyć w placówce, do której zostało przyjęte dziecko, pisemną rezygnację. Brak pisemnej rezygnacji będzie podstawą nieprzyjęcia dziecka w rekrutacji uzupełniającej.

      

     uzupelniajaca_zasady_przyjec_do_klasy_i_2021.pdf