• Wiosenny pokaz mody - dzieci z grupy 0a i 0b

     • 24.03.2022r. W naszej szkole odbył się Wiosenny pokaz mody - dzieci z grupy 0a i 0b zaprezentowały swoje kolorowe stylizacje w rytmach wiosennej oprawy muzycznej. Radości i uśmiechom nie było końca.

      Przed głównym pokazem dzieci z grupy 0a powitały nas tańcem i piosenką a zerówkowicze z grupy b zakończyły pokaz w swoim właściwym klimacie poprzez muzyczne show zespołu " Skaldowie".

      Dziękujemy za wspaniałe oklaski i przybycie; Szanownej Dyrekcji Szkoły, uczniom z klasy 1s oraz zaprzyjaźnionej świetlicy klas 1-3. Nasze kochane Dzieci mogą zawsze liczyć na pomoc i zaangażowanie swoich cudownych Rodziców- Dziękujemy .

     • „Wirtualne podróże” – pory roku na świecie

     • Uczniowie klasy 2s w ramach projektu „Wirtualne podróże” wybrali się na wiosenne polowanie - oczywiście polowaliśmy na wiosnę, szukając jej oznak i zwiastunów. Udało nam się poczuć słońce na twarzy, wiaterek, zapach kwiatów i kory drzewa, słyszeliśmy śpiew ptaków, widzieliśmy pączki na gałązce, dostrzegliśmy nawet robaczka, dlatego oficjalnie potwierdzamy przybycie wiosny!

      Następnie wzięliśmy udział w kolejnej lekcji na żywo pt. Pory roku na świecie. Dowiedzieliśmy się, że są regiony na świecie, gdzie występują tylko dwie pory roku: sucha i deszczowa, a także odwiedziliśmy wyspę wiecznej wiosny – Maderę. Naszą podróż uwieczniliśmy za pomocą notatek wizualnych, które dołączyliśmy do Albumu Wirtualnego Podróżnika. Jak Wam się podobają nasze dzieła? :)

      Pozdrawiamy wiosennie!

      Uczniowie klasy 2s z wychowawcą

     • Pielęgniarki szkolne w SP356

     • Pielęgniarki szkolne w SP356:

      👩‍⚕️ p. Iwona Herma

      👩‍⚕️ p. Halina Kosior

      Kontakt telefoniczny z gabinetem: (22) 675-25-94 w. 18

       

      Panie pielęgniarki są zatrudnione w SZPZLO:

      https://www.zoztargowek.waw.pl/?go=kontakt

      https://www.zoztargowek.waw.pl/bip/

       

      Szkoła nie odpowiada za jakość świadczeń.

      Wszelkie sugestie i uwagi na temat pracy pielęgniarek szkolnych należy kierować do bezpośredniego przełożonego:

      Kierownik ds. marketingu i promocji zdrowia:

      p. Iwona Puchalska

      tel.: (22) 51 82 656

      mail.: ipuchalska@zoztargowek.waw.pl

      ________________________________________________________

      Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej:

      • spełniającego szczegółowe wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz 
      • wyposażonego w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

      W oparciu o rozporządzenia:

      • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
      • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 

      Załącznik nr 4  rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zawiera wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Zgodnie z tym załącznikiem świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

      • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w części II;
      • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
      • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
      • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
      • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
      • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
      • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
      • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
      • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

      Zasady opieki nad uczniami przewlekle chorymi:

      • opieka realizowana przez pielęgniarkę,
      • sposób opieki uzgodniony wspólnie z rodzicami, lekarzem dyrektorem i nauczycielami,
      • pielęgniarka odpowiada za koordynację opieki profilaktycznej, zdrowotnej i stomatologicznej w szkole,
      • za monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami odpowiedzialni są wojewodowie oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

      W przypadku konieczności stałego podawania leków dziecku, które cierpi na chorobę przewlekłą, rodzice/opiekunowie prawni powinni:

      • w trakcie zapisywania dziecka do szkoły przedłożyć wypełniony wniosek „Informacja rodzica o chorobie przewlekłej dziecka”,
      • przekazać powyższe informacje pielęgniarce szkolnej, wychowawcy klasy, nauczycielom przedmiotów, wychowawcom świetlicy,
      • złożyć pisemne upoważnienie do pielęgniarki dotyczące podawania leku,
      • złożyć u pielęgniarki lekarskie zlecenie na podawanie leku,
      • ustalić kto w razie nieobecności pielęgniarki poda dziecku lek.
     • Żywa flaga 5B

     • Klasa 5B wraz z wychowawcą Natalią Wawrzyńską zaprasza uczniów i pracowników szkoły do utworzenia żywej flagi ukraińskiej na długiej przerwie w piątek 11 marca o 13:40 przed budynkiem szkoły.

       

      Chcemy okazać wsparcie naszym ukraińskim kolegom i koleżankom, którzy są w naszej szkole i którzy wkrótce dołączą do naszej społeczności. Wiemy, że takie gesty są ważne, na co wskazuje nasza udana akcja z serduszkami w kolorach ukraińskiej flagi.

       

      Ubierzcie się na niebiesko lub żółto, zabierzcie kartki, balony lub parasole w kolorach flagi ukraińskiej i ustawcie się razem z nami do zdjęcia.

       

      Zdjęcie zostanie umieszczone na stronie szkoły, więc jeśli nie chcesz upubliczniać swojego wizerunku, a chcesz stanąć do zdjęcia, możesz zasłonić twarz kartką lub balonem.

       

      Zachęcamy do udziału! Czekamy na Was w piątek 11 marca o 13:40 przed budynkiem szkoły.

       

     • ОГОЛОШЕННЯ! 

     • Шановні батьки! 

      Рішенням Відділу Освіти дільницї Białołęka( Бялоленка), 

      Загальноосвітня школа I-II ступенів  № 361 оголошує набір до пїдготовчих класїв для учнві 4-8 класів, котрі прибули з закордону і не володїють польською мовою на  рівні потрїбному для навчання в школі.

       

      Дирекція. 

       

      Прийом заяв за адресою:

      вул. Ruskowy Bród 19,

      03-289 m.Warszawa,

      Довідки за телефоном: (+22)390-37-50 

     • "Wyniki konkursu międzyszkolnego "Miłość z literą P w tle"


     • Komisja konkursowa w składzie:

      1. p. Monika Kowaleczko-Szumowska - tłumaczka, pisarka, scenarzystka,

      producentka filmowa

      2. p. Dorota Dziedzic - kierownik białołęckiej biblioteki publicznej

      "Zielona Biblioteka"

      3. p. Monika Gomułka - nauczyciel języka polskiego w SP356


      ogłasza wyniki międzyszkolnego konkursu literackiego "Miłość z literą P w tle".


      I miejsce - Agnieszka Sikorska SP356 za opowiadanie "Polukrowana

      pralinka"

      II miejsce - Dominika Czerech SP368 za opowiadanie "Psi przyjaciel"

      III miejsce - Kamila Zakrzewska SP368 za opowiadanie "Poszukiwanie

      przyjaciela"

      wyróżnienie - Filip Burzyński SP356 za opowiadanie [Patrycjusz (Pat) Pąsowski]


      Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie oraz

      gratulujemy pięknych twórczych prac!

      Nauczycielom serdecznie dziękujemy za koordynowanie konkursu w swoich

      szkołach.


      1.pdf

      2.pdf

      3.pdf

      4.pdf      Pozdrawiamy i dziękujemy za współpracę

      nauczyciele bibliotekarze

      SP356 w Warszawie

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie
    • sekretariat@sp356.eu
    • 22 675-25-94 w. 13
    • ul. Głębocka 66 03-287 Warszawa 03-287 Warszawa Poland